Z’arts Up Béthune 2010

Illuminations de feu de la compagnie Carabosse